keskiviikko 23. toukokuuta 2018

Helveneen kommodorikokouksen kuulumisia


Vuosittain järjestetty Helveneen kommodorikokous käsittelee helsinkiläisten veneseurojen ja kaupungin palveluiden välisen neuvottelukunnan työtä menneellä ja tulevalla kaudella.

Mielenkiintoisina alustajina toimivat Helsingin ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg ja projektipäällikkö Hannu Airola esittelivät kaupungin uuden Merellisen strategian sisältöä ja vaikutuksia veneilijöiden toimintaan sekä kaupungin Porvoon Tolkkisista hankkineen talvisäilytyskäyttöön hankitun maa-alueen tilannetta. Strategian kärki on saarten saavutettavuuden edistämisessä kaikille kaupunkilaisille ja Tolkkisten noin 1000 veneen talvisäilytysalue edistyy yhteistyössä Porvoon kaupungin kaavoituksen kanssa tähdäten rakentamisen aloittamiseen aikaisintaan viiden vuoden kuluttua.

Kaupungin tilanne on muuttunut kesän 2017 organisaatiomuutoksen jälkeen siten, että aiempi nettobudjetoitu merellinen osasto on jäänyt historiaan ja nykyinen Ari Maunulan luotsaama merelliset palvelut kilpailee huolto- ja ylläpitotöiden osalta muun muassa kaudella 2019 avautuvan uuden keskustakirjaston kanssa osana kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Veneilyyn liittyvistä investoinneista vastaa puolestaan osana kaupunkiympäristötoimialaa toimiva aiempi tekniset palvelut.

Lisäksi uusi organisaatio perustuu ns. pormestarimalliin, jossa toimialojen johtajina toimivat aiemman apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteen sijaan poliittiset apulaispormestarit, joiden tähtäin asioiden edistämisessä on vaalikauden mittainen ja suunnanmuutoksiakin on näin ollen odotettavissa eri lobbaajien toimista riippuen.

Näin ollen Helveneellä on jatkossa aiempaa työläämpi sarka neuvotella kahden eri toimialan kanssa veneilykulttuuri merkityksestä kaupungille ja kaupunkilaisille. Työ aloitetaan kuitenkin välittömästi perjantaina 25.5., jolloin NJK isännöi poliittisille vaikuttajille suunnattua Helveneen tietoiskua Koivusaaressa.

Kauden suuri uudistus on Kerhommekin tuella järjestynyt Helveneen oma ja edelleen kehittyvä kotisivusto, jonka tehtävänä on jakaa tietoa toiminnastaan jäseninään toimiville helskinkiläisille veneseuroille jäsenineen. Tämä uudistus otettiin aplodein vastaan ja uudelle kaudelle jatketaan luottavaisin mielin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti